enth

บทความ

วิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่าย งานใหญ่ที่ไม่ยาก

ธุรกิจด้านการบริการ ถือเป็นธุรกิจค้าปลีกที่รวมเอาประเภท ร้านอาหาร โรงแรม โรงพยาบาล และ ธุรกิจที่ให้การบริการ อื่นๆ แก่ลูกค้าเป็นสำคัญ สินค้าที่ให้บริการจะไม่ได้เกิดจากการนำสินค้าเข้ามาตั้งในร้าน และ บริหารให้เกิดความพอใจในการซื้อเท่านั้น สินค้าในสายบริการที่เรียกว่า Hospitality นั้นจะต้องมีการจัดแต่งเพิ่มมูลค่า และ จัดปรุงตามความต้องการ จึงจะนำเสนอขายได้ และนี่คือที่มาของความยุ่งยากของการหาต้นทุน
Continue Reading

บรรยายการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์อย่างไรให้รวยติดปีก ธุรกิจ Moly Care

บริษัท โมลี จำกัด งานสัมมนา “ติดปีกโตทะลุเป้า” เพื่อยกระดับมาตรฐานแฟรนไชส์ธุรกิจล้างรถภายใต้แบรนด์ “ Moly Care” อ. พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ได้รับเกียรติบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ บริหาร แฟรนไชส์ บริการอย่างไร ให้รวยติดปีก ” โดยมีแฟรนไชส์ซีของโมลี แคร์เข้าฟังเป็นจำนวนกว่า 50 ท่าน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 วัตถุประสงค์ เพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างระบบ แฟรนไชส์ การพัฒนาระบบแฟรนไชส์ การวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการทำระบบแฟรนไชส์ แนวทางการตลาดแฟรนไชส์ ลักษณะของแฟรนไชส์ที่มีมาตรฐาน และข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในระบบแฟรนไชส์
Continue Reading

ปัญหาแฟรนไชส์ที่พบบ่อย(จัง) 2

อีกปัญหาของความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซีและซอร์ก็คือ ความเชื่อถือ ที่แฟรนไชส์ซีเกิดความรู้สึก ประมาณว่า ฉันเลิกเชื่อถือกันแล้วล่ะ ความรู้สึกอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะ ไม่ชอบหน้าผู้จัดการเขตที่คอยดูแลสาขานั้น ซึ่งอาจจะไม่พอใจส่วนตัวหรือขัดผลประโยชน์บางอย่าง บางครั้งอาจจะต้องมีการสลับพื้นที่การทำงานก็ได้ แต่บางทิ เกิดจากความรู้สึกที่แฟรนไชส์ซีไม่พอใจนโยบายหลัก เห็นว่าแฟรนไชส์ซอร์หาประโยชน์จากเขาคิดว่า กินเปอร์เซ็นต์ จากผมเหรอ (Kick back)
Continue Reading

ปัญหาแฟรนไชส์ที่พบบ่อย(จัง) 1

ในห้องเรียนด้านแฟรนไชส์ที่ต้องเริ่มวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆในธุรกิจแฟรนไชส์นั้น ผมจะบอกนัก ธุรกิจหรือนักศึกษาด้านแฟรนไชส์เสมอว่า ไม่ว่าเราจะมีการเตรียมพร้อมได้ดีอย่างไรก็แล้วแต่ปัญหาที่มี ที่เกิดให้เห็น มาก่อนก็จะยังเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก ไม่ได้หมดไป แต่การเตรียมพร้อมด้วยความเข้าใจต่างหากที่จะทำให้ปัญหาเหล่านั้น หดหายไปตามเวลาที่ควร ดังนั้นการป้องกันปัญหาอาจทำไม่ได้แต่การรับมือกับปัญหาต่างหากที่เราควรทำ ความรู้สึก ของคนเป็นแฟรนไชส์ซีนั้นต่างเกิดขึ้นเป็นห้วงๆ
Continue Reading

การตัดสินใจในการดำเนินการร้านค้าสาขาในระดับนานาชาติ

การสร้างระบบธุรกิจแฟรนไชส์ที่เป็นร้านสาขาลิขสิทธิ์สู่ระดับนานาชาตินั้นไม่ใช้เรื่องง่าย แต่ถ้าได้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม ด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง และมีความพร้อมในการสร้างทรัพยากรทุกด้านที่จะสนับสนุน ในช่วงเวลาที่ถูกต้อง ธุรกิจที่สร้างขึ้นก็จะเกิดผลที่ดี อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ลิขสิทธิ์หรือ แฟรนไชส์ซอร์ หลายคนที่ได้มักเข้าใจผิด ทำผิดพลาดอย่างมหันต์ที่ข้ามน้ำข้ามทะเลไปดำเนินการในต่างประเทศ และด้วยความผิดพลาดดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นกับบริษัทเล็กๆเท่านั้น
Continue Reading

ขนมปัง : อาหารฝรั่งระดับโลก

คนแถบตะวันตกนั้นต่างรู้จักรับประทานขนมปีมานับศตวรรษตามประวัติศาสตร์ว่ากันตั้งแต่สมัยเมโสโปเตเมีย หรือการค้นพบวิธีการทำขนมปังสมัยอียิปต์ดังนั้นคนได้รู้จักกับรสชาติขนมปังมามากกว่า 4000 ปีมาแล้ว เหมือนกับคนแถบตะวันออกรู้จักรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักมานมนาน ฝรั่งอาจจะไม่เข้าใจว่าคนเอเชียกินข้าวใส่น้ำที่เราเรียกว่าข้าวต้มได้อย่างไร แต่สำหรับคนเอเชียนั้นเข้าใจฝรั่งเรื่องขนมปังอย่างดี ถ้ามองในแง่มุมของการตลาดการสร้างขนมปังถือว่าประสบความสำเร็จในการนำตัวสินค้าเข้ามาสู่ทุกภูมิภาคได้อย่างกลมกลืน
Continue Reading

“หลักสูตร Food Business Development Program” รุ่นที่ 2

สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร “Food Business Development Program (FBD) รุ่นที่ 2 การเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมอาหาร” โดยแบ่งหัวข้อออกเป็น 2 หัวข้อใหญ่คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมอาหารด้วยการพัฒนาด้านการตลาด และการสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมอาหารด้วยการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ ที่ทางทีมที่ปรึกษา บิสิเนส โค้ช นำโดย อ.พีระพงษ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในหัวข้อดังกล่าว โดยได้แบ่งออกเป็นหัวข้อย่อยต่างๆ ได้แก่ แนวทางการพัฒนาธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์ หลักการสร้างธุรกิจต้นแบบสำหรับแฟรนไชส์ หลักการและแนวทางการกำหนด Store concept กฎหมายและการเงินในธุรกิจแฟรนไชส์ ระบบปฏิบัติการที่ควรรู้ในการบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ การบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคล สา หรับธุรกิจแฟรนไชส์ สถานการณ์ธุรกิจแฟรนไชส์อาหารในประเทศไทย และโอกาสสู่ AEC การจัดหลักสูตร “Food Business Development Program (FBD) ครั้งนี้นับเป็นรุ่นที่ 2 ต่อจากปี 2557 จึงได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการธุรกิจอาหารเป็นอย่างดี สำหรับท่านผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรนี้สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เวปไซค์ของสถาบันอาหาร www.nfi.or.th
Continue Reading

Retail & Franchise Development Seminar

หลักสูตรการสัมมนาระยะสั้น 2.30 ชั่วโมง สำหรับเจ้าของธุรกิจที่ต้องการพัฒนาระบบธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์ ในหลักสูตรท่านจะได้เข้าใจถึงกระบวนการ การทำธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์ พร้อมแนวคิดจากวิทยากร ที่จะแนะนำแนวทางในการพัฒนาธุรกิจไปสู่ระบบแฟรนไชส์
Continue Reading