enth
ประวัติ อ.พีระพงษ์

ดำรงตำแหน่งประธานที่ปรึกษา บริษัท บริษัท บิสิเนส โค้ช แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านที่ปรึกษาวางระบบแฟรนไชส์

สัมมนา

สัมมนาหลักสูตร  “ Advanced Franchise Program ”  หลักสูตร 5 วัน วัตถุประสงค์ของการสัมมนาในครั้งนี้ คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างระบบแฟรนไชส์ การพัฒนาระบบแฟรนไชส์  การวางแนวคิดกลยุทธ์ในธุรกิจแฟรนไชส์  การวิเคราะห์ความสามารถของธุรกิจในการทำระบบแฟรนไชส์  กฎหมายและสัญญาแฟรนไชส์   การวางแผนคู่มือปฏิบัติการบริหารจัดการร้านสาขา   แนวทางการตลาดแฟรนไชส์ และเรียนรู้แบบเจาะลึกผ่านกรณีศึกษา เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย ทฤษฎีบริหารธุรกิจแฟรนไชส์ และองค์ประกอบความสำเร็จในธุรกิจแฟรนไชส์ การสร้างธุรกิจต้นแบบแฟรนไชส์และการวางแนวคิดระบบจัดการร้านสาขาระดับสากล การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์และการออกแบบค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ การวางระบบปฎิบัติการ เชื่อมโยงการบริหารสาขาแฟรนไชส์อย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างคู่มือปฏิบัติการแฟรนไชส์ และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ การออกแบบสัญญาแฟรนไชส์และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องในระบบแฟรนไชส์ การวางแผนการตลาดเพื่อขยายธุรกิจแฟรนไชส์  Work shop Study “แนวทางพัฒนาระบบแฟรนไชส์ระดับสากล”  เหมาะสำหรับ     เจ้าของธุรกิจ, ผู้บริหารระดับสูง, ผู้บริหารระดับกลาง

อ่านเพิ่มเติม
แนะนำหนังสือ อ.พีระพงษ์

ธุรกิจแฟรนไซส์ไม่ใช่กระบวนการสร้างธุรกิจ แต่เป็นการต่อยอดให้กับธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

อ่านเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ PEERAPONG.COM

เว็บไซด์ พีระพงษ์ดอทคอม ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจ เบื้องต้นในธุรกิจค้ปลีกและแฟรน online shopping mobile cheap android phone ไชส์สากล พร้อมทั้งเป็ศูนย์รวมในการพัฒนาและให้คำปรึกษา

ข่าวสารและกิจกรรม
November 7, 2018 wachira coach 0

เริ่มแล้ว… กับหลักสูตรพัฒนาธุรกิจให้เป็นแฟรนไชส์ exclusive class AFP  (Advanced Franchise Program)  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และกิจกรรม work shop เข้มข้นตลอด 5 วัน จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการวางระบบธุรกิจแฟรนไชส์ ทั้งระดับ SMEs และมหาชน กว่า 200 กิจการ ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ และทีมงานที่ปรึกษา บิสิเนสโค้ช  ร่วมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ กับผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อเจาะลึกการพัฒนาระบบแฟรนไชส์อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานสากล

June 28, 2017 atcreative 0

ธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ได้รับความสนใจจาก นักธุรกิจ , นักลงทุนชาวต่างชาติ ในงาน Thailand Franchise Business Networking โครงการ Franchise Go Inter Special 2016 โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ ประเทศเวียดนาม เพื่อเสริมศักยภาพแฟรนไชส์ไทย ก้าวไกลสู่ระดับสากล

June 28, 2017 atcreative 0

ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ เพื่อพัฒนาวงการค้าปลีกไทย ผู้บริหารธุรกิจและเจ้าของธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ ในโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการค้าปลีกค้าส่งเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย ภาคกลาง จัดโดย สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 บริหารงานโดย บิสิเนสโค้ช

June 28, 2017 atcreative 0

การให้คำปรึกษาเชิงลึก Coaching ด้านการตลาด และการถ่ายทอดเคล็ดลับความสำเร็จผ่านคู่มือปฎิบัติการ ถือเป็นสิ่งสำคัญในธุรกิจแฟรนไชส์ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการวางกลยุทธ์และเตรียมความพร้อมขยายธุรกิจต่างประเทศสู่ระดับสากล ได้อย่างมีมาตรฐานและเติบโตอย่างยั่งยืน ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

June 28, 2017 atcreative 0

เสร็จสิ้นไปอีกหนึ่งโปรเจคใหญ่ กับงานที่รวมพลังของแฟรนไชส์ไทยในการแสดงศักยภาพความเข้มแข็ง เพื่อประกาศศักดา ในการก้าวไปสู่ตลาดสากล กับงาน “Excellent Thai Franchise : สุดยอดแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดโลก” ที่จัดขึ้นในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา

June 28, 2017 atcreative 0

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภคาวัฒน์ ในฐานะตัวแทนสมาคมแฟรนไชส์ ได้เข้าร่วมประชุม กับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในการร่วมกันหารือ แนวทางในการส่งเสริมแฟรนไชส์ไทย ให้เติบโต ทั้งนี้ ท่าน ดร.สุวิทย์