enth

แฟรนไชส์

ปัญหาแฟรนไชส์ที่พบบ่อย(จัง) 2

อีกปัญหาของความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซีและซอร์ก็คือ ความเชื่อถือ ที่แฟรนไชส์ซีเกิดความรู้สึก ประมาณว่า ฉันเลิกเชื่อถือกันแล้วล่ะ ความรู้สึกอย่างนี้อาจจะเป็นเพราะ ไม่ชอบหน้าผู้จัดการเขตที่คอยดูแลสาขานั้น ซึ่งอาจจะไม่พอใจส่วนตัวหรือขัดผลประโยชน์บางอย่าง บางครั้งอาจจะต้องมีการสลับพื้นที่การทำงานก็ได้ แต่บางทิ เกิดจากความรู้สึกที่แฟรนไชส์ซีไม่พอใจนโยบายหลัก เห็นว่าแฟรนไชส์ซอร์หาประโยชน์จากเขาคิดว่า กินเปอร์เซ็นต์ จากผมเหรอ (Kick back)
Continue Reading

ปัญหาแฟรนไชส์ที่พบบ่อย(จัง) 1

ในห้องเรียนด้านแฟรนไชส์ที่ต้องเริ่มวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยๆในธุรกิจแฟรนไชส์นั้น ผมจะบอกนัก ธุรกิจหรือนักศึกษาด้านแฟรนไชส์เสมอว่า ไม่ว่าเราจะมีการเตรียมพร้อมได้ดีอย่างไรก็แล้วแต่ปัญหาที่มี ที่เกิดให้เห็น มาก่อนก็จะยังเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีก ไม่ได้หมดไป แต่การเตรียมพร้อมด้วยความเข้าใจต่างหากที่จะทำให้ปัญหาเหล่านั้น หดหายไปตามเวลาที่ควร ดังนั้นการป้องกันปัญหาอาจทำไม่ได้แต่การรับมือกับปัญหาต่างหากที่เราควรทำ ความรู้สึก ของคนเป็นแฟรนไชส์ซีนั้นต่างเกิดขึ้นเป็นห้วงๆ
Continue Reading

การตัดสินใจในการดำเนินการร้านค้าสาขาในระดับนานาชาติ

การสร้างระบบธุรกิจแฟรนไชส์ที่เป็นร้านสาขาลิขสิทธิ์สู่ระดับนานาชาตินั้นไม่ใช้เรื่องง่าย แต่ถ้าได้มีการดำเนินการอย่างเหมาะสม ด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง และมีความพร้อมในการสร้างทรัพยากรทุกด้านที่จะสนับสนุน ในช่วงเวลาที่ถูกต้อง ธุรกิจที่สร้างขึ้นก็จะเกิดผลที่ดี อย่างไรก็ตาม ผู้ให้ลิขสิทธิ์หรือ แฟรนไชส์ซอร์ หลายคนที่ได้มักเข้าใจผิด ทำผิดพลาดอย่างมหันต์ที่ข้ามน้ำข้ามทะเลไปดำเนินการในต่างประเทศ และด้วยความผิดพลาดดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นกับบริษัทเล็กๆเท่านั้น
Continue Reading