คุณกฤตพล หลักสูตร Mini MBA in Franchise Management

หลักสูตร Mini MBA in Franchise Management จัดโดย Business Ciach & Consulting คุณกฤตพล คงตระกูลชัย President / CEO โคขุน เรสโตรองต์ บจก.

About the author

Leave a Reply