enth

ก้าวแรกสู่ความสำเร็จเพื่อพัฒนาวงการค้าปลึกไทยผู้บริหารธุรกิจและเจ้าของธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ

ก้าวแรกสู่ความสำเร็จ เพื่อพัฒนาวงการค้าปลีกไทย ผู้บริหารธุรกิจและเจ้าของธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ ในโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการค้าปลีกค้าส่งเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย ภาคกลาง จัดโดย สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 บริหารงานโดย บิสิเนสโค้ช

About the author

Leave a Reply